Prokum pellet ( 400 Grame)

5.00 lei

EUH401- Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, a se respecta instrucţiunile de utilizare.
P102- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P220- A se păstra departe de alimente, băuturi şi furaje.
P262- Evitaţi contactul cu pielea.
P270- A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.
P280- Purtaţi mănuşi de protecţie.
P404+P405- A se depozita într-un recipient închis sub cheie.
P301+P310- ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.
De accidentele apărute prin nerespectarea instrucţiunilor de utilizare se face răspunzătoare persoana care a folosit momeala toxică.

Stoc epuizat

  • Share:

Product Description

Pentru combaterea şoarecilor şi şobolanilor în locuinţe, grajduri şi clădiri agricole, grădini, depozite de deşeuri, cazărmi, magazii, vagoane, containere, etc.

PROKUM (PROBRODIRAT PELET) este o momeală raticidă pe bază de anticoagulant, pe suport de cereale măcinate. Brodifacoum-ul (Nr. Cas 56073-10-0 Nr.CEE 259-980-5) acţionează prin blocarea procesului de sinteză a protrombinei şi permeabilizării peretelui vaselor capilare. Moartea survine în 3-6 zile de la ingerarea momelii.
Momeala conţine benzoat de denatonium (bitrex), o substanţă foarte amară, care previne consumul accidental de către alte animale.
Suportul de cereale este tratat termic, pentru combaterea gărgăriţei cerealelor.

Mod de utilizare:
Se plasează câte 100 g momeală în galeriile active şi locurile frecventate de şoareci şi şobolani. Amplasarea se face în recipienţi (tăviţe de carton, plastic) ce vor fi aşezaţi în locuri ferite de lumină, care să nu permită accesul copiilor, păsărilor şi animalelor din gospodărie. Momeala se completează zilnic, până când consumul încetează complet (2-3 săptămâni). Moartea şobolanilor şi şoarecilor survine după 5-7 zile.

Opinii

Nu există încă recenzii.

Be the first to review “Prokum pellet ( 400 Grame)”

Fisa de siguranta Prokum Pellet

Download